menupiet Boekingen foto contact Home

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer.groepsfoto van de Pietenband in de Stads Schouwburg van Amsterdam

Uitsluiting aansprakelijkheid
De website is met grote zorg samengesteld. De Pepernotenband is echter niet aansprakelijk voor eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van gegevens. De Pepernotenband aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (in)directe schade van welke aard ook door gebruik of beschikbaarheid van deze site. Bovendien is de Pepernotenband niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden, teksten of inhoud van derden.

Auteursrecht
De teksten, afbeeldingen en overige zaken op deze site zijn beschermd door auteursrecht en copyright. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Pepernotenband materiaal van deze site te gebruiken. Aanvragen voor toestemming kunnen altijd worden ingediend door een email te sturen naar pepernotenband@gmail.com

Alle rechten voorbehouden